Call Us +45 47 76 01 01

European Regional Development Fund

Európsky fond regionálneho rozvoja

Competitiveness and Growth increase of the company Knudsen Plast s.r.o.

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Knudsen Plast s.r.o.

Increasing the innovation capacity of Knudsen Plast s.r.o.

Zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti Knudsen Plast s.r.o.

New technologies = open gateway to innovation in the OP Competitiveness and Economic Growth.

Nové technológie = otvorené brány k inováciám v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Offcanvas Module UK

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout